top of page

Soluționarea litigiilor

 

În caz de neînțelegeri între Muscle Maker Society SRL și Client, se vor aplica Termenii și condițiile valabile în momentul Comenzii.

În cazul litigiilor care nu pot fi stinse pe cale amiabilă, se va apela la instanța competentă.

Termenii și Condițiile de față sunt guvernate de legea din România ale cărei instanțe de judecată au competență exclusivă asupra tuturor disputelor ce rezultă din acești Termeni și Condiții, iar utilizatorii sunt de acord că locul de punere în practică al acestor Termeni și Condiții este România.

bottom of page